Turtle Wax Super Sikt 500ml

Artikel nr: 263
I lager

Siktförbättrare i koncentrerad form. Rengörande tensider tvättar bort trafikfilmen och mindre  mängd insektsrester.

Ger förutsättningar för säker körning och bra sikt.

Blandbar med vatten och alla typer av spolarvätska.

Tänk på: 

  • Då Supersikt är koncentrerat bör man undvika att få vätskan på lacken.
  • Om det inträffar, tvätta grundligt med såpvatten.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
Turtle Wax
500 ML
6
7314890002635
Blandas med spolarvätska.

Säkerhetsinformation

Fara

Brandfarlig vätska och ånga Orsakar allvarliga ögonskador

enligt EU förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: nonjoniska tensider anjoniska tensider

Populära produkter