Turtle Wax Pro T10 Grovt Polérmedel 250ml

Artikel nr: TW31504
I lager

Grov kemisk rubbing med mycket effektiv verkningsgrad. Avlägsnar effektivt djupare repor och kraftig oxid. För alla lacktyper.

Silikonfri!

Turtle Wax Pro
5055290731504
12

Säkerhetsinformation

Varning

Kan orsaka organskador på det centrala nervsystemet genom lång eller upprepad exponering Exponeringsväg: Inandning Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Populära produkter