Turtle Wax Grafitlåsolja 50ml

Artikel nr: 1700
I lager

Ger problemfria billås och förhindrar frysning.

Behandla låsen regelbundet så har du alltid funktionsdugliga lås.

Tänk på: 

  • OBS! Tinar ej redan frusna lås. Använd i så fall Turtle Wax Låsspray.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
Turtle Wax
50 ML
12
7314890017004
- Skaka burken innan användning.

Säkerhetsinformation

Fara

Extremt brandfarlig aerosol Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Populära produkter